Strelecký Klub Dvorianky

Občianske združenie

Niečo z histórie

február 1st, 2012

Obec Dvorianky v trebišovskom okrese je známa v Slovenskej republike najmä aktivitami viacerých spoločenských organizácii, ktorým vytvára dobré podmienky pre ich činnosť starosta obce Andrej Marcin, o ktorom môžeme povedať že už 34 rokov slúži obyvateľom obce vo dne v noci a stará sa o rozvoj obce. V roku 1998 pod jeho vedením bola dokončená výstavba obecnej strelnice. Občania obce sa zúčastňovali streleckých súťaží v okresnej streleckej lige. Medzi najaktívnejších občanov patril František Bugoš, ktorý zastával funkciu predsedu a zároveň sa radil aj medzi najlepších strelcov, medzi nich patrili aj Radovan Kušnír, Jozef Čisár ale aj iní zo Základnej organizácie športových činností.

Po rozpade organizácie športových činností v roku 1999 skupina zanietených strelcov založila Športový strelecký klub Dvorianky registrovaný na ústredí Športového streleckého zväzu v Bratislave. Tento klub vytváral podmienky pre zvyšovanie kvality strelcov rôznych vekových skupín v ktorom sa združovali občania zo širokého okolia. Za predsedu Športového streleckého klubu bol zvolený Mgr. Štefan Didlič , ktorý v súčinnosti so starostom obce Andrejom Marcinom už 13 rokov organizujú pre svojich členov rôzne strelecké súťaže. Medzi najvýznamnejšie patrí každoročne súťaž v streľbe z krátkych guľových zbraní o putovný pohár starostu obce pri príležitosti oslobodenia Československa. Z roka na rok je vidieť ako sa členovia klubu zlepšujú v zručnosti a zaobchádzaní so zbraňou, čo sa odzrkadľuje aj na ich dosiahnutých výsledkoch v streľbe . Medzi najlepších strelcov môžeme zaradiť pánov ako sú Pavol Bojti,  Viliam Szenci, bratia Stano a Ľubo Berincovci, Ing. Vladimír Besler a mnohí ďalší.

Dňa 15.5.2011 na členskej schôdzi odsúhlasili členovia ukončenie činnosti Športového streleckého klubu v Dvoriankach a vytvorenie Občianskeho združenia Strelecký klub Dvorianky so samostatnou právnou subjektivitou. Pevne veríme, že činnosť Streleckého klubu v novej forme bude naďalej rozvíjať schopnosti svojich členov v oblasti športovej streľby.