Strelecký Klub Dvorianky

Občianske združenie

Strelecká súťaž o putovný pohár starostu obce Dvorianky.

marec 11th, 2024

Podľa plánu činnosti klubu sa uskutoční strelecká súťaž z krátkej guľovej zbrane o putovný pohár starostu obce Dvorianky.

Termín:   5.5.2024

Miesto: Strelnica Dvorianky

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie streleckého dňa
  3. Informácia o členskej základni
  4. Správa o stave finančných prostriedkov a platení členských príspevkov
  5. Zahájenie streleckej súťaže
  6. Súťažná streľba z krátkej guľovej zbrane
  7. Vyhodnotenie výsledkov strelieb
  8. Odovzdanie cien víťazom súťaže
  9. Voľný program

Prezentácia účastníkov strelieb bude v čase od 8.15 hod do 9,00 hod.

Zahájenie streleckého dňa je o 9,00 hod.

Počas streleckého dňa bude účastníkom strelieb podané občerstvenie.

Upozornenie:

Členský príspevok na rok 2024 je vo výške 20,-Eur. Je možné ho uhradiť najneskôr v deň strelieb v hotovosti, alebo prevodom na účet občianskeho združenia:

Účet: 3001960955 / 0200

IBAN:  SK02 0200 0000 0030 0196 0955

VS: 2024

Poznámka: uviesť meno a rok za ktorý sa príspevok platí