Strelecký Klub Dvorianky

Občianske združenie

Strelecká súťaž o putovný pohár starostu obce Dvorianky.

Marec 21st, 2018

Podľa plánu činnosti klubu sa uskutoční strelecká súťaž z krátkej guľovej zbrane a malorážky o putovný pohár starostu obce Dvorianky.

Termín: 13.5.2018

Miesto:   Strelnica Dvorianky

 

 

Program:

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie streleckého dňa
  3. Informácia o členskej základni
  4. Správa o stave finančných prostriedkov a platení členských príspevkov
  5. Zahájenie streleckej súťaže
  6. Súťažná streľba z krátkej guľovej zbrane a malorážky
  7. Vyhodnotenie výsledkov strelieb
  8. Voľný program

Prezentácia účastníkov strelieb bude v čase od 8.15 hod do 9,00 hod.

Zahájenie streleckého dňa je o 9,00 hod.

Počas streleckého dňa bude účastníkom strelieb podané občerstvenie.

Svoju prípadnú neúčasť oznámte na mailovej adrese skd@skdvorianky.sk alebo sms správou na 0915 946432 alebo 0905 334319.

Upozornenie:

Na súťažnú streľbu z malorážky je možné použiť aj vlastnú zbraň bez optických mieridiel. Streľba v stoji bez opory na vzdialenosť 30 m.

Členský príspevok na rok 2018 je vo výške 20,-Eur. Je možné ho uhradiť najneskôr v deň strelieb v hotovosti, alebo prevodom na účet občianskeho združenia:

Účet: 3001960955 / 0200

IBAN:  SK02 0200 0000 0030 0196 0955

VS: 2018

Poznámka: uviesť meno a rok za ktorý sa príspevok platí