Strelecký Klub Dvorianky

Občianske združenie

Strelecká súťaž z krátkej guľovej zbrane

august 15th, 2019

Podľa plánu činnosti klubu sa uskutoční strelecká súťaž z krátkych guľových zbraní.

Termín: 6.10.2019

Miesto:   Strelnica Dvorianky

 

 

Program:

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie streleckého dňa
  3. Informácia o členskej základni
  4. Správa o stave finančných prostriedkov a platení členských príspevkov
  5. Zahájenie streleckej súťaže
  6. Súťažná streľba z krátkej guľovej zbrane
  7. Vyhodnotenie výsledkov strelieb
  8. Voľný program

Prezentácia účastníkov strelieb bude v čase od 8.15 hod do 9,00 hod.

Zahájenie streleckého dňa je o 9,00 hod.

Počas streleckého dňa bude účastníkom strelieb podané občerstvenie.

Svoju prípadnú neúčasť oznámte na mailovej adrese skd@skdvorianky.sk alebo sms správou na 0915 946432 alebo 0905 334319.

Upozornenie:

Členovia, ktorí si doposiaľ nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce zo stanov občianskeho združenia a nevyrovnali členský príspevok za rok 2019 vo výške  20,- Eur, môžu tak urobiť najneskôr v deň strelieb. Členské je možné vyrovnať aj prevodom na účet občianskeho združenia:

Účet: 3001960955 / 0200

IBAN:  SK02 0200 0000 0030 0196 0955

VS:2019

Poznámka: uviesť meno a rok za ktorý sa príspevok platí