Strelecký Klub Dvorianky

Občianske združenie

Kontakt – Identifikácia OZ

február 1st, 2012

STRELECKÝ KLUB DVORIANKY

Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky

IČO: 42 248 167

E-mail: skd@skdvorianky.sk

Bankové spojenie: VUB – č.ú. 3001960955 / 0200

IBAN: SK02 0200 0000 0030 0196 0955

.

Orgány klubu:

  • – Zhromaždenie klubu
  • – Rada klubu:

Mgr. Štefan Didlič – predseda                mob.: 0905334319

Ing. Vladimír Besler – podpredseda       mob.: 0905666541

Mgr. Mária Starigazdová

Ing. Jaroslav Macik

Ing. Radovan Kušnír

Ján Hvozdík

                       Igor Bumbera