Strelecký Klub Dvorianky

Občianske združenie

Strelecká súťaž z krátkej guľovej zbrane

august 15th, 2019

Strelecká súťaž – máj 2020.

Z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu na Slovensku rozhodla Rada klubu o zrušení plánovanej streleckej súťaže na v mesiac máj 2020.

Zároveň Rada klubu rozhodla o zrušení povinnosti úhrady členského príspevku za rok 2020 pre všetkých platných členov SK Dvorianky.


 

 

P